Home

Werkgroep

Doelstelling

Nieuws

Geschiedenis

Word vriend!

Ontwerp

Kinderparticipatie

Contact

Archief

Links

Doelstelling

Maatschappelijk belang en doelgroepen

De primaire doelstelling van de speeltuin is het realiseren van een sociale ontmoetingsplek die de motorische, cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert op een jonge leeftijd, op een speelse manier, in een uitdagende, veilige omgeving voor jong en oud.

De toekomstige speeltuin zal een maatschappelijke functie gaan vervullen. Samenwerking met maatschappelijke instellingen voor onderwijs en zorg is een belangrijk uitgangspunt. Met de Prinsenstichting en Odion als beoogde samenwerkingspartner is de wens de speeltuin ook geschikt te maken voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.  

Ook is de speeltuin een belangrijke impuls om de alsmaar groeiende bewegingsarmoede onder de jeugd tegen te gaan. In het verlengde hiervan ligt ook het terugdringen van het toenemende percentage aan overgewicht bij de jeugd. Een speeltuin biedt een impuls deze maatschappelijke problemen te lijf te gaan. De synergie van speeltuin, welzijn en sportorganisaties biedt prachtige kansen.

Actief bewegen is goed. Voor iedereen: piepjong of stokoud. Voor het individu beperken de positieve effecten van voldoende beweging zich niet alleen maar tot aanzienlijke gezondheidswinst. Hoe ouder mensen worden, hoe minder ze over het algemeen bewegen. Dat is jammer, want ook voor ouderen is bewegen van vitaal belang voor allerlei lichaamsfuncties. Het draagt bij aan het emotioneel welbevinden, verbetering van de conditie, lenigheid en stabiliteit bij het bewegen. Regelmatig bewegen heeft ook een positief effect op de gezondheid van 65-plussers, kan geheugenactiviteiten verbeteren en is goed voor de sociale contacten.

Hiervoor worden er landelijk veel initiatieven ontplooid in de vorm van ‘beweegtuinen’.

Deze functie willen wij dan ook integreren in het ontwerp.

Het meest voorkomende vrijwilligerswerk bij ouderen is verenigingswerk Daardoor kan meedoen ook tot uitdrukking komen in het doen van vrijwilligerswerk.

De speeltuin moet goed bereikbaar en breed toegankelijk worden, met lage entreeprijzen. Dit kan alleen als er gewerkt kan worden met vrijwilligers. In het licht van de veiligheid moeten vrijwilligers altijd een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

 

© De Speelkraam